Dzień Książki – życie bez książek jest możliwe/ życie bez książek jest niemożliwe*

Od dziś wiersz Włosek poety Tadeusza Różewicza nie jest zwykłym wierszem. Jest uroczystą pieśnią pochwalną, światowym hymnem książki UNESCO, autorstwa dwóch polskich twórców, poety – Tadeusza Różewicza i kompozytora – Jana Kantego Pawluśkiewicza.

Czytaj więcej