Ważne

Prawo autorskieTeksty publikowane na blogu Bałwochwalnia są mojego autorstwa i są moją własnością, co znaczy, że są chronione prawami autorskimi i wykorzystywanie ich bez mojej zgody jest zabronione. Jeżeli pojawiają się teksty cudze, to jest to skrupulatnie odnotowane.

Prawo autorskie

Zdjęcia publikowane na blogu Bałwochwalnia są albo mojego autorstwa i są moją własnością, co znaczy, że są chronione prawami autorskimi i wykorzystywanie ich bez mojej zgody jest zabronione, albo pochodzą ze stron, które udostępniają materiały na odpowiednich licencjach. Jeżeli pojawiają się zdjęcia z innych źródeł, bez wspomnianych licencji, to jest to skrupulatnie odnotowane.

Pamiętaj! Uszanuj!

Jeśli jesteś zainteresowany materiałami publikowanymi na blogu Bałwochwalnia, chcesz z nich skorzystać, chcesz je rozpowszechnić, użyć, wykorzystać, to proszę o kontakt. No, chyba że chodzi o cytat – do tego masz prawo!

Niezastosowanie się do powyższego – pamiętaj – jest naruszeniem prawa!

TO KRADZIEŻ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ!

Podpis02